Užsiėmimas 2020-05-30

Paskutinis užsiėmimas - pasitikrinsime žinias. Užduotys čia.


Užsiėmimas 2020-05-23

Paieška į plotį būsenų grafuose.

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-05-09

Užsiėmimas apie bendrus naudingus uždavinių sprendimo būdus. Nuorodos savarankiškam pasiskaitymui:

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-04-25

Dinaminis programavimas medžiuose.

Savarankiškam paskaitymui: https://codeforces.com/blog/entry/20935.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-04-18

Dar dinaminio programavimo.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-03-21

Pirmasis nuotolinis užsiėmimas. Šiandien tęsime kovą su dinaminiu programavimu.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-03-07

Įvadas į dinaminį programavimą.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-02-15

Šiandien kovosim su nesikertančių aibių sąjunga (Disjoint Set Union - DSU) bei minimaliu jungiamuoju medžiu (Minimal Spanning Tree - MST; Primo ir Kruskalio algoritmai).

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-02-08

Svoriniai grafai. Orientuoti grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Topologinis rikiavimas.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-01-18

Trumpiausi keliai besvoriuose grafuose - paieška į plotį.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-01-04

Grafų teorijos pradmenys, paieška į gylį.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-12-14

Rikiavimas ir paieška. Norintiems paspėlioti :).

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-12-07

Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.

Į temą

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-11-16

Įvadas į skaičių teoriją - pirminiai skaičiai, skaičių skaidymas pirminiais dauginamaisiais. Knygos kodo pavyzdžiai C++ kalba.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-11-09

Intarpas apie bendrus patarimus ir C++ standartinę biblioteką. Pagalbinė medžiaga.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-10-19

Algoritmų sudėtingumas, Euklido algoritmas. Knygos kodo pavyzdžiai C++ kalba.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-10-05

Pirmasis užsiėmimas. Kurso knyga.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys: