Užsiėmimas 2020-03-07

Šiandienos tema - simbolių eilutės bei įvadas į standartinės bibliotekos duomenų struktūras. Pagalbinė medžiaga: simbolių eilutės, standartinės duomenų struktūros.

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-02-15

Sprendžiame senesnių olimpiadų uždavinius ir įtvirtiname žinias.

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-02-08

Šiandienos tema - struktūros.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-01-18

Šiandienos tema - darbas su failais (pagalbinė medžiaga: darbas su failais).

Užduotys:


Užsiėmimas 2020-10-05

Šiandienos tema - funkcijos. Pagalbinė medžiaga: funkcijos.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-12-14

Šiandienos tema - C++ kintamųjų tipai, rėžiai. Pagalbinė medžiaga: tipai, darbas su konsole, simboliai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-12-07

Pakartosime turimas žinias ir jas įtvirtinsime su šiais uždaviniais.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-11-16

Šiandienos tema - masyvai. Pagalbinė medžiaga: Pagalbinė medžiaga: masyvai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-10-19

Šiandienos tema - ciklai. Pagalbinė medžiaga: ciklai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-10-05

Toliau tęsime susipažinimą su C++ programavimo kalba. Šiandien labiau pasigilinsime į sąlyginius sakinius. Pagalbinė medžiaga: sąlyginiai sakiniai, palyginimo operatoriai, loginiai operatoriai.

Užduotys: