Užsiėmimas 2023-05-27

Dinaminis programavimas medžiuose.

Savarankiškam paskaitymui: https://codeforces.com/blog/entry/20935.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-05-13

Dijkstros algoritmas. Lengviausias uždavinys: "Dijkstros algoritmas".

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-04-22

Medžiai ir kryptiniai grafai

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-04-01

Pirminiai skaičiai. Lengvesni uždaviniai: "Ar pirminis?", "Virsmas", "Dalikliai".

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-03-18

Pirminiai skaičiai ir Euklido algoritmas

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-03-04

Dar dinaminio programavimo.

Per užsiėmimą parodyti uždaviniai: Ilgiausias bendras posekis, Kuprinė, Ilgiausias bendras posekis 2, Keliai lentelėje.

Iš likusiųjų trijų uždavinių lengviausias yra Skrandis.

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-02-11

Tęsiame pažintį su dinaminiu programavimu.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-02-04

Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-12-11

Paieška gilyn grafuose

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-01-14

Įvadas į dinaminį programavimą.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-12-17

Šiandienos tema - įvadas į grafų teoriją.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-12-10

Dar daugiau rekursijos! Lengvesni uždaviniai: Grupės, Posekiai, Posekio suma, Lenta 0.

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-12-03

Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.

Lengvesni uždaviniai (rodyti per užsiėmimą):

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-11-26

Šiandien rikiuosim ir ieškosim, bet ne paprastai! Užsiėmimo tema: rikiavimas, tiesinė ir dvejetainė paieškos.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-11-19

Mokysimės apie rekursiją. Visus šiuos uždavinius, išskyrus "Mengerio kempinę", galima labai lengvai išspręsti be rekursijos, tačiau labai rekomenduoju spręsti su rekursija. Sunkiausi uždaviniai - "Hanojaus bokštas" ir "Mengerio kempinė"

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-11-12

Pirmasis užsiėmimas - susipažinsime su sistema, bandysime susipažinti su algoritmų sudėtingumu bei C++ standartine biblioteka. Pagalbinė medžiaga: https://vstrimaitis.github.io/siom-cpp/patarimai-olimpiadoms

Užduotys: