Užsiėmimas 2022-05-21

Dinaminis programavimas medžiuose.

Savarankiškam paskaitymui: https://codeforces.com/blog/entry/20935.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-04-09

Nesikertančių aibių sąjunga (DSU) ir mažiausi jungiamieji medžiai (MST)

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-04-01

Dijkstros algoritmas. Lengviausias uždavinys: "Dijkstros algoritmas". Sunkiausias uždavinys: "Policija".

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-03-05

Medžiai ir kryptiniai grafai

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-02-12

Pirminiai skaičiai. Lengvesni uždaviniai: "Ar pirminis?", "Virsmas", "Dalikliai".

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-02-05

Pirminiai skaičiai ir Euklido algoritmas

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-01-22

Dar dinaminio programavimo.

Per užsiėmimą parodyti uždaviniai: Ilgiausias bendras posekis, Kuprinė, Ilgiausias bendras posekis 2, Keliai lentelėje.

Iš likusiųjų trijų uždavinių lengviausias yra Skrandis.

Užduotys:


Užsiėmimas 2022-01-15

Tęsiame pažintį su dinaminiu programavimu.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-12-17

Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-12-11

Paieška gilyn grafuose

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-12-04

Įvadas į dinaminį programavimą.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-11-26

Šiandienos tema - įvadas į grafų teoriją.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-11-19

Dar daugiau rekursijos! Lengvesni uždaviniai: Grupės, Posekiai, Posekio suma, Lenta 0.

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-11-13

Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.

Lengvesni uždaviniai (rodyti per užsiėmimą):

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-10-30

Šiandien rikiuosim ir ieškosim, bet ne paprastai! Užsiėmimo tema: rikiavimas, tiesinė ir dvejetainė paieškos.

Lengvesni uždaviniai:

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-10-23

Mokysimės apie rekursiją. Visus šiuos uždavinius, išskyrus "Mengerio kempinę", galima labai lengvai išspręsti be rekursijos, tačiau labai rekomenduoju spręsti su rekursija. Sunkiausi uždaviniai - "Hanojaus bokštas" ir "Mengerio kempinė"

Užduotys:


Užsiėmimas 2021-10-16

Pirmasis užsiėmimas - susipažinsime su sistema, bandysime susipažinti su algoritmų sudėtingumu bei C++ standartine biblioteka. Pagalbinė medžiaga: https://vstrimaitis.github.io/siom-cpp/patarimai-olimpiadoms

Užduotys: