Užsiėmimas 2021-10-16

Pirmasis užsiėmimas - susipažinsime su sistema, bandysime susipažinti su algoritmų sudėtingumu bei C++ standartine biblioteka. Pagalbinė medžiaga: https://vstrimaitis.github.io/siom-cpp/patarimai-olimpiadoms

Užduotys: